Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

CALL CENTER - CENTRUM REJESTRACJI I INFORMACJI

tel. 68 32 96 200

Poniedziałek - piątek 7.00-14.30

 

Za pośrednictwem Call Center zarejestrujemy się do następujących poradni przyszpitalnych:

Poradnia otorynolaryngologiczna (laryngologiczna)

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna  - działają również telefony:

- do gabinetu onkologii ogólnej - 730 715 793

- do gabinetu chemioterapii - 537 258 411 i 537 256 36

- do koordynatora DILO - 537 258 872

Poradnia logopedyczna

Zespół poradni położniczo-ginekologicznych

Poradnia radioterapii

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia Niedoborów Immunologicznych (HIV)

Poradnia kardiologiczna

Pracownia stymulatorów i kardiowerterów

Poradnia chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgiczna)

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna SM

Poradnia gruźlicy i chorób płuc (pulmonologiczna)

Pracownia biopsji cienkoigłowej (BAC)

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia diabetologiczna

Poradnia stopy cukrzycowej

Poradnia leczenia bólu

Poradnia hematologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia alergologiczna dla dorosłych

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Uwaga:

Do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej (ortopedyczna) należy się rejestrować pod numerem telefonu: 68 329 65 49

 

INFORMACJE O PORADNIACH:

 

BUDYNEK  "E", WEJŚCIE OD UL. ZYTY

Poradnia otorynolaryngologiczna (laryngologiczna)

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Poradnia okulistyczna

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

Możliwość rejestracji osobistej od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

 

BUDYNEK "B", WEJŚCIE OD UL. WAZÓW (OD PARKU)

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (ortopedyczna)

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

Rejestracja: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-11.00

Tel. do rejestracji – 68 329 65 49

Poradnia logopedyczna

Środa w godz. 14.00-17.00

Piątek w godz. 9.00-10.00

 

BUDYNEK L, WEJŚCIE OD UL. PODGÓRNEJ

Zespół poradni położniczo-ginekologicznych

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7.30-14.00

Czwartek w godz. 14.00-18.00

Możliwość rejestracji osobistej w godzinach pracy poradni

 

Lubuski Ośrodek Onkologii

Możliwość rejestracji osobistej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.00

Poradnia onkologiczna:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

- tel. do gabinetu onkologii ogólnej - 730 715 793

- tel. do gabinetu chemioterapii - 537 258 411 i 537 256 361

- tel. do koordynatora DILO - 537 258 872

Poradnia radioterapii:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 10.00-12.00

Wtorek 10.00-14.00

Poradnia chirurgii onkologicznej:

Wtorek w godz. 9.00-13.30, środa w godz. 11.00-14.00, czwartek w godz. 9.00-13.30

 

BUDYNEK N, WEJŚCIE OD UL. PODGÓRNEJ

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia niedoborów immunologicznych (HIV)

Poniedziałek w godz. 14.00-20.00, wtorek i piątek w godz. 7.30-14.00

 

BUDYNEK "U", WEJŚCIE OD UL. PODGÓRNEJ

Możliwość rejestracji osobistej do wszystkich poradni w budynku "U"

Od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00- 18.00

Piątek w godz. 8.00-14.30

 

Poradnia kardiologiczna

Wtorek w godz. 10.00-14.00: lek. med. A. Jackiewicz, kardiolog, spec. chorób wew.

Czwartek w godz. 10.00-14.00: lek. med. E. Majdecka -Jemioła, spec. chorób wew.

Pracownia stymulatorów i kardiowerterów

Poniedziałek w godz. 10.00-14.00: lek. med. K. Karaśkiewicz, spec. chorób wew.

Środa w godz. 10.00-14.00: lek. med. P. Anders, kardiolog, spec. chorób wew.

Piątek w godz. 10.00-14.00: lek. med. M. Fularz, kardiolog, spec. chorób wew.

Poradnia chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgiczna)

Poniedziałek w godz. 9.00-13.00

Środa w godz. 14.00-18.00

Piątek w godz. 9.00- 13.00

Przyjmują spec. chirurgii klatki piersiowej: dr n. med. R. Lewandowski, lek. med. P. Pryczek, lek. med. M. Czupryński, lek. med. M.Stańczyk, lek. med. J. Apolinarski

Poradnia neurologiczna

Poniedziałek w godz.  9.00-12.00

Wtorek w godz. 10.00-13.00

Środa w godz. 10.00-12.00 (tylko na USG Doppler)

Przyjmują spec. neurolodzy: lek. med. P. Leśniak, lek. med. Ł. Urbaniak, lek. med. A. Siewko, lek. med. E. Plichowska-Ujma, lek. med. E. Markiewicz, lek. med. M. Ratayska, lek. med. O. Szymańska-Adamcewicz

Poradnia neurologiczna SM

Czwartek w godz. 10.00-14.00

Przyjmują spec. neurolodzy: dr n. med. M. Kuszczyńska, lek. med. P. Leśniak

Poradnia profilaktyczna

Czwartek w godz. 8.00-14.00

Przyjmuje lek. med. J. Burger, specjalista medycyny pracy - 68 32 96 518, 68 32 96 239

Poradnia gruźlicy i chorób płuc (pulmonologiczna)

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30

Możliwość rejestracji osobistej dd poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30

Pracownia biopsji cienkoigłowej (BAC)

Wtorek w godz. 11.00-12.00

Czwartek w godz. 10.15-11.30 (pod USG w radiologii)

Przyjmują spec. patomorfolodzy: lek. med. M. Kołodziński, lek. med. S. Magalas, dr n. med. R. Monczak

Poradnia nefrologiczna

Poniedziałek w godz. 10.00-14.00: lek. med. S. Sobotkiewicz-Cyran, spec. chorób wew., nefrolog

Wtorek w godz. 9.30-14.00: lek. med. I. Habura, spec. chorób wew., nefrolog

Środa w godz. 10.00-14.00: lek. med. M. Łukomska, spec. chorób wew, .nefrolog

Czwartek w godz. 10.00-14.00: lek. med. E. Szewczyk, spec. chorób wew., nefrolog

Piątek w godz. 10.00-14.00: lek. med. A. Iwan- Czupryńska, spec. chorób wew., nefrolog

Piątek w godz. 10.00-13.00: lek. med. M. Ostrowska, spec. chorób, wew., nefrolog, diabetolog

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Wtorek w godz. 13.00-15.00

Środa w godz. 13.00-17.00

Przyjmuje dr hab. n. med. Marcin Zaniew, specjalista pediatra, nefrolog

Poradnia chorób naczyń

Wtorek w godz. 10.30-14.00

Środa w godz. 10.30-14.00

Czwartek w godz. 10.30-16.00

Przyjmują spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej: lek. med. J. Mikulski, lek. med. A. Krzemiński, lek. med. I. Niedźwiedź oraz spec. chirurgii ogólnej lek. med. D. Wybrańska, lek. med. Ł. Pałka, lek. med. B. Golik, lek. med. Marcin Grudziecki

Poradnia chirurgii ogólnej

Wtorek w godz. 9.00-11.00

Środa w godz. 14.00-18.00

Czwartek 9.00-11.00

Przyjmują spec. chirurgii ogólnej: lek. med. J. Donabidowicz, lek. med. D. Korkuś, lek. med. A. Lubecka, lek. med. B. Pabian, lek. med. M. Bąk, lek. med. K. Dubieńska

Poradnia urologii dziecięcej

Poniedziałek w godz. 10.00-13.00 - dr n. med. Andrzej Haliński

Środa w godz 10.00-13.00 - dr hab. n. med. Marcin Polok, prof. UZ

Piątek w godz. 10.00-13.00 - lek. med. Małgorzata Szutkowska

Środa w godz. 14.00-18.00 - Badania Urodynamiczne: lek. med. Lucyna Górska

Poradnia neurochirurgiczna

Poniedziałek w godz. 9.00-13.00: lek. med. M. Bemben, spec. neurochirurgii, lek. med. Piotr Markiewicz

Wtorek w godz. 9.00-12.00: lek. med G. Giblewski, spec. neurochirurgii

Wtorek w godz. 13.00-17.00: dr n. med. P. Defort, spec. neurochirurgii

Środa w godz. 9.00-13.00: lek. med. J. Stawicki

Czwartek w godz. 9.30-13.00: lek. med. M. Pilarczyk, spec. neurochirurgii

Piątek w godz. 9.00-13.00: lek. med. M. Kot, spec. neurochirurgii

Poradnia gastroenterologiczna

Wtorek w godz. 14.30-18.30: lek. med. B. Ptaszyńska, spec. chorób wew., gastroenterolog

Środa w godz. 14.00-18.00: lek. med. J. Wołowiec-Wojciechowska, spec. chorób wew.

Czwartek w godz. 10.00-14.00: lek. med. A. Wołowiec, spec. chorób wew., gastroenterolog

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci (izba przyjęć na oddz. pediatrii)

Poniedziałek w godz. 12.00-16.00: co drugi i czwarty tydzień miesiąca: prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko, spec. gastroenterologii dziecięcej

Poradnia diabetologiczna

Wtorek w godz. 14.30-18.30: lek. med. A. Gamrat, spec. chorób wew.

Środa w godz. 14.00-18.00: dr n. med. I. Towpik, spec. chorób wew., diabetolog

Poradnia stopy cukrzycowej

Poniedziałek w godz. 11.00-14.00: lek. med. A. Gamrat, spec. chorób wew.

Pompy insulinowe

Czwartek w godz. 12.00-14.00: dr n. med. I. Towpik, spec. chorób wew., diabetolog

Poradnia leczenia bólu

Poniedziałek w godz. 8.00- 13.00: lek. med. P. Pietraszek, lek. med. B. Szarowar

Wtorek w godz. 9.00-13.00: lek. med. I. Szerksznis-Ludwisiak

Czwartek w godz. 9.00-14.00: lek. med. R. Markiewicz

Piątek w godz. 9.00-13.00: lek. med. P. Pietraszek, lek. med. B. Szarowar

Poradnia hematologiczna

Poniedziałek w godz. 8.00-15.00: lek. med. M. Myszkowski, spec. chorób wew., hematolog

Wtorek w godz. 8.00-15.00: lek. med. I. Blewońska, spec. chorób wew., hematolog

Środa w godz. 8.00-15.00: lek. med. M. Mironiuk- Matujzo, spec. chorób wew., hematolog

Czwartek w godz. 8.00-15.00: lek. med. K. Myśliwiec, spec. chorób wew., hematolog

Poradnia urologiczna

Poniedziałek w godz. 10.00-14.00: lek. med. P. Wieczorek, specjalista urolog

Środa w godz. 10.00-14.00: dr n. med. M. Salagierski, specjalista urolog

Piątek w godz. 10.00-14.00: lek. K. Śmigaj, specjalista urolog

Lek. med. M. Bałut-Wieczorek (wybrane dni)

Poradnia alergologiczna dla dorosłych

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00-14.35,

Wtorek w godz. 10.20-18.00

Badania cystoskopowe

Poniedziałek, środa, piątek w godz. 10.00-13.00 (Oddział Urologii)