Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Projekt realizowany w ramach programu BB-PL Interreg V A 2014-2020, Oś priorytetowa IV na podstawie porozumienia partnerskiego z OBTZ Bad Saarow e.V.
Wartość projektu po stronie polskiego partnera: 408 310,00 Euro 
- poziom dofinansowania 85%
Okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021

Głównym celem projektu jest zminimalizowanie wzgl. wyrównanie deficytów w opiece medycznej pacjentów nowotworowych poprzez ścisłą współpracę polskich/niemieckich lekarzy, instytucji administracji oraz wdrożenie systemowego podejścia do pacjenta wspomaganego innowacyjnymi narzędziami.

Do osiągnięcia celu głównego prowadzi szereg działań ukierunkowanych na współpracę instytucji administracji, specjalistów i obywateli tj. wdrożenie transgranicznego monitoringu systemów opieki onkologicznej w ramach którego będziemy:
•    systemowo rejestrować dane dotyczące leczenia ponad 5000 pacjentów nowotworowych z regionu i naukowo je oceniać w (4) polsko-niemieckich interdyscyplinarnych grupach ekspertów dla danej jednostki chorobowej. Wyliczenia wskaźników mają liczbowo określić jakość leczenia w regionie przygranicznym i dostarczyć odpowiedzialnym instytucjom i administracji danych i propozycji ewentualnych usprawnień.
•    Ponadto rozbudowana zostanie transgraniczna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad pacjentami onkologicznymi poprzez organizację wspólnych wizyt studyjnych (3 wizyty) połączonych z warsztatami specjalistycznymi (30 uczestników).
•    Zostanie opracowany i wdrożony program wsparcia emocjonalnego i aktywizacji społecznej pacjentów onkologicznych (i ich rodzin).
•    Projekt obejmuje również działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz leczenia nowotworów.
•    Dodatkowo w celu zniwelowania bariery językowej i dla zapewnienia większej dostępności do opieki medycznej w regionie wsparcia dla osób przebywających za granicą, opracowane zostaną dwujęzyczne PL-DE strony WWW partnerów PP1 i PP2.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy woj. lubuskiego i powiatów Oder-Spree oraz Märkisch-Oderland, łącznie ok. 1.400.000 ludzi. Bezpośrednimi uczestnikami projektu będzie 5000 pacjentów onkologicznych, specjaliści zaangażowani w pracę grup roboczych i wymiany doświadczeń (30 specjalistów), 30 przedstawicieli z 11 instytucji, 300 pacjentów objętych wsparciem psychologicznym a także min 100 uczestników konferencji specjalistycznych. Cele naszego projektu oddziałują również na opiekę medyczną innych części obszaru wsparcia, ponadto wyśmienicie nadają się do pomocy w dalszej poprawie wzajemnego zrozumienia, współpracy i koegzystencji mieszkańców wspólnego regionu przygranicznego