Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Całkowita wartość projektu - (wydatki ogółem) - 26 575 362,50 PLN,

Wydatki kwalifikowalne - 26 452 362,50 PLN

Dofinansowanie: 26 187 838,87 PLN w tym środki z UE - 21 639 751,93 PLN oraz Budżet Państwa - 4 548 086,94 PLN

Wkład własny: 387 523,63 PLN

Cele realizacji projektu stanowią:

przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki, jak również Poradni Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o. o. (cel główny projektu); poprawa jakości
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze sp. z o. o.; poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze sp. z o. o.; wzrost poziomu zabezpieczenia medycznego mieszkańców Województwa Lubuskiego; ograniczenie migracji pacjentów poza Woj. Lubuskie.

Główne efekty projektu stanowić będą wsparcie jednego podmiotu leczniczego, poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup aparatury medycznej w kwocie 1.850.100 zł, dostosowanie jednego obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, objęcie 1.003.752 osób ulepszonymi usługami zdrowotnymi oraz utrzymanie miejsc pracy w liczbie 13,8 EPC.