Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Całkowita wartość projektu: 50 335 887,65 zł

Wydatki kwalifikowalne: 45 637 201,37 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 38 791 621,11 zł

Dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego: 2 500 000,00 zł

Środki finansowe Szpitala: 9 044 266,54

Okres realizacji projektu: od 01.04.2018 r. do 30.10.2022 r.

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 5

Budynki objęte termomodernizacja: budynek "B", "B1", łącznik pomiędzy budynkami "B" i "C", "U" i "R", "C", "C1", "E", "D", "L".

Cele projektu:

Celem głównym projektu (na poziomie rezultatu) jest przejście Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu bezpośredniego, jakim jest głęboka termomodernizacja obiektów Szpitala, zgodna art. 5 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.
Realizacja inwestycji na poziomie produktów pozwoli nie tylko na głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej, ale również na:
1. zminimalizowanie zużycia energii;
2. podwyższenie standardu budynków opieki medycznej;
3. uzyskanie efektu komfortu cieplnego;
4. zwiększenie bezpieczeństwa cieplnego w budynkach służby zdrowia.
W dłuższej perspektywie realizacja projektu przyczyni się więc do zwiększenia efektywności energetycznej budynków w sektorze służby zdrowia oraz ograniczenia nadmiernego obciążenia atmosfery negatywnymi produktami procesu spalania i obniżenia presji energetycznej na środowisko.
Do efektów długofalowych (na poziomie oddziaływania) projektu należy zaliczyć:
- Zwiększoną efektywność energetyczną budynków w sektorze publicznym;
- Poprawę wizerunku służby zdrowia;
- Poprawę efektywności energetycznej placówki;
- Podniesienie jakości infrastruktury służby zdrowia w Zielonej Górze i w obszarze ZIT Zielona Góra;
- Przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej w mieście Zielona Góra i na obszarze ZIT Zielona Góra;
- Zwiększenie konkurencyjności Szpitala w Zielonej Górze w regionie, w zachodniej części Polski.

Projekt bezpośrednio wpisuje się zatem w cel główny Osi Priorytetowej 3 tj. przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej.