Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Zarząd:
Marek Działoszyński - Prezes
 
 
Rada Nadzorcza:
Magdalena Graczyk - Przewodnicząca
Witold Pahl - Wiceprzewodniczący
Katarzyna Łasińska - Sekretarz
Monika Duchoń-Jesiołowska
Ewa Karasińska
 
 
 

 
Wspólnicy Spółki
Województwo Lubuskie – 50 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł
Uniwersytet Zielonogórski – 53 udziały o łącznej wartości 5300,00 zł