Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH  CEN  I  KOSZTÓW  JEDNOSTKOWYCH   NETTO

DO UMÓW NAJMU  NA ROK 2021 (ZA 1 MIESIĄC)

NA TERENIE SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

I .   CENA DZIERŻAWY GRUNTU 1m2

1.1 Wywoławcza cena dzierżawy gruntu w drodze przetargowej  - 8,10 zł

1.2 Wywoławcza cena dzierżawy gruntu w drodze bezprzetargowej - 8,10 zł

 

II. CENA NAJMU 1m2 - POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

2.1 Wywoławcza stawka czynszu lokali użytkowych w drodze przetargowej - 30,00 zł

2.2 Wywoławcza stawka czynszu w drodze bezprzetargowej - 30,00 zł

 

III. CENA NAJMU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - RYCZAŁT:

3.1 Lokali użytkowych na cele gospodarcze:

- garaż - 215,00 zł

- myjnia wózków akumulatorowych - 375,00 zł

 

IV. KOSZTY NAJMU 1m2 POWIERZCHNI NA REKLAMY:

4.1. Stawka czynszu 1 m2 tablicy reklamowej - 50,00 zł

nie mniej niż 50 zł za 1 sztukę

4.2  Cena reklam na bilbordach za 1 sztukę - 520,00 zł

 

V.  CENY ZA USYTUOWANIE AUTOMATU:

5.1  Wywoławcza stawka czynszu powierzchni pod automaty samo sprzedające

do sprzedaży napojów, artykułów spożywczych itp. - 370,00 zł/szt

 

UWAGA:

Do przedstawionych powyżej cen dolicza się podatek VAT w wysokości 23%