Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt pt.:

 

„Budowa stacji dezynfekcji skażonych ścieków sanitarnych pochodzących z Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych” dofinansowany środkami finansowymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

WARTOŚĆ PROJEKTU – 465 785,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA WFOŚiGW – 80%
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 372 628,00 zł